Ferdi Kaza Hasar İle İlgili Bilgiler

Ferdi Kaza Sigortası İçin Gerekli Belgeler

ÖLÜM HALİNDE;

 • - Kaza raporu,

 • - Veraset ilamı,

 • - Defin ruhsatı,

 • - Aile nüfus kayıt örneği,

 • - Ölü muayene otopsi raporu,

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasar tipi ve özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

YARALANMA HALİNDE;

 • - Kaza raporu,

 • - Doktor ve hastane raporları,

 • - Tedavi masraflarına ait fatura asılları,

 • - İlaç kupürleri ve reçeteler.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

SÜREKLİ SAKATLIK HALİNDE;

 • - Kaza raporu,

 • - Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet raporu,

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.