Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.

Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Genel şartlar bölümü tüm sigorta şirketleri içinde fazla farklılık göstermemesine rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterir.

Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.

Sağlık Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

Sağlığınız için büyük risk ve maliyet oluşturan durumları, güvence altına alacağınız bir sağlık sigortasına sahip olmak istemez miydiniz? Sağlık sigortası, yatarak tedavi ile yatarak ve ayakta tedavi teminatlarından oluşmaktadır.

 • Yatarak tedavi :
  Ameliyat, yoğun bakım ve doğum gibi hastanede yapılan tüm sağlık harcamalarını teminat limitleri dahilinde karşılar. Ayrıca yatarak tedavi teminatı kemoterapi, anjiografi, diyaliz gibi diğer tedavi yöntemlerini de kapsar.
  • Yatarak ve ayakta tedavi :
   Yatarak tedavi ile doktor, ilaç ve tahlil, modern tanı gibi ayakta tedavi için yapılan tüm sağlık harcamalarını poliçe limitleri dahilinde karşılar.

  Yatarak Tedavi Teminatları Nelerdir?

  Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatarak tedavilerde hastane, yatış, oda-refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

  • Ameliyat :
   Sigortalının yatarak tedavisi sırasında ameliyat olması gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücreti bu teminat ile güvence altına alınır.
  • Oda ve yemek :
   Sigortalının hastanede yattığı her gün için oda ve yemek giderlerini karşılar.

  • Refakatçi :
   Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.

  • İlaç (yatarak) :
   Sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderlerini karşılar.

  • Tanı (yatarak) :
   Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri giderlerini karşılar.

  • Yoğun bakım :
   Yoğun bakım ünitesinde alınan tedavi için ödenecek giderleri karşılar.

  • Hastane tedavi giderleri :
   Ameliyatsız yatışlarda veya sigortalının hastanede yatmasını gerektirmeden yapılan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ile doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması hekimce gerekli görülen ortopedik destekleyici ve korse, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon ve benzeri giderleri karşılar.

  • Kara ambulansı :
   Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için kara ambulansı kullanılması halinde gerçekleşecek giderleri karşılar.

  • Hava ambulansı :
   Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için doktor onayı ile gerekli görüldüğü durumlarda hava ambulansı kullanılması halinde gerçekleşecek giderleri karşılar.

  • Doğum :
   Doğum teminatı, poliçenin yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren belirli bir süre sonra (5 ay ile 1 yıl arasında) gerçekleşen doğumlar için geçerlidir. Bu süre, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir.
  • Sigortalının doğum sonrasında, sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi süresince bebek ile ilgili ilk doktor muayenesi, aşı ve ilaç giderleri, teminat tablosunda belirtilen doğum giderlerini karşılar.

  • Küçük müdahale :
   Sigortalıya yapılan küçük müdahalelerin giderlerini karşılar.(39C üstü ateş,zehirlenme,travmatik kırık çıkık,ben alımı,tırnak çekimi,elektrik çarpması vb acil tanımına giren tüm durumlar)

  • Doktor takibi :
   Sigortalının yatarak tedavisi sırasında doktor tarafından yapılan takibe ait giderleri karşılar.

  Ayakta Tedavi Teminatları Nelerdir?

  • Doktor muayene :
   Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, klinik veya özel muayenehanelerde doktor tarafından yapılan muayeneye ait giderleri karşılar.

  • İlaç :
   Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep formunda belirttiği durumlarda doktor reçetesinde belirtilen ilaç giderleri karşılar. Reçetesiz ve küpürsüz alınan ilaç giderlerini karşılanmaz.

  • Tanı Birimleri :
   Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji ve nükleer tıp gibi tanı birimlerine ait giderleri karşılar.

  • Tahlil-Röntgen :
   Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderlerini karşılar.

  • MR-Sintigrafi-Tomografi :
   Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR-Sintigrafi-Tomografi giderlerini karşılar.

  • Fizik Tedavi :
   Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderleri karşılar.

  • Görüntüleme hizmetleri :
   Görüntüleme hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve tetkiki için istediği röntgene ilişkin giderleri, tomografi, MR, anjiografi, endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, sintigrafi, odyografi gibi benzeri ileri tetkik giderleri ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.

  • Laboratuar hizmetleri :
   Doktorun hastalığın teşhisi ve gerekli gördüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.

  • Rutin kontrol ve diagnostik :
   40 yaş üstü kadınlara mamaografi, 40 yaş üstü erkekler için PSA, Bazı poliçelerde Check – up gidelerini karşılar.

  Özel Sağlık Sigortasının Diğer Teminatları Nelerdir?

  • Kazaen diş tedavisi :
   Trafik kazası sonucunda meydana gelen diş rahatsızlıkları için yapılan tedavi giderleri karşılar.

  • Suni uzuv :
   Tedavinin suni uzuv gerektirmesi halinde bununla ilgili giderleri karşılar.

  • Kemoterapi :
   Gerekli olan kemoterapi tedavisine ait giderleri karşılar.

  • Anjiografi :
   Tedavi sırasında yapılan anjiografiye ait giderleri karşılar.

  • Radyoterapi :
   Radyoterapi tedavisine ait giderleri karşılar.

  • Diyaliz :
   Diyaliz tedavisine ait giderleri karşılar.

  • Rehabilitasyon :
   Rehabilitasyon tedavisine ait giderleri karşılar.

  • Tıbbi danışmanlık :
   Tıbbi danışmanlık giderlerini karşılar.

  • Yurt dışı :
   Gerekli olduğu takdirde yurt dışında alınması gereken tedaviler için yapılan giderleri karşılar.

  • Evde bakım :
   Tedavinin evde yapılması gerektiği hallerde oluşan giderleri karşılar.