Kasko Hasar Dosyasında İstenilen Bilgiler

Kasko Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi Ve Belgeler

 • Çarpma – Çarpılma Olaylarında :

 • - Sigorta poliçesi,

 • - Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),

 • - Alkol raporu (tasdikli örneği),

 • - Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,

 • - Ehliyet fotokopisi,

 • - Ruhsat fotokopisi,

 • - D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

 • - Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,

 • - İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),

 • - Hasara ilişkin faturalar,

 • - Hasara ilişkin fotoğraflar,

 • - TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için ),

 • Araç Çalınma Olaylarında :

 • Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

 • - Sigorta poliçesi,

 • - Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),

 • - Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,

 • - Trafikten çekme belgesi veya ‘çalınmıştır’ kaşeli ruhsatname aslı,

 • - Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),

 • - Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),

 • - Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),

 • - Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,

 • - D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

 • - TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için ),

 • - Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir),

 • Radyo – Teyp Çalınma Olaylarında :

 • - Sigorta poliçesi,

 • - Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),

 • - Ruhsat fotokopisi,

 • - D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

 • - TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için ),

Not : Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.