Trafik Hasarı İçin Gerekli Bilgiler

Trafik Hasar Dosyası

Maddi Zararlar

 • - Trafik kazası tespit tutanağı

 • - Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),

 • - Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),

 • - Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),

 • - Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

 • Ölüm Halinde;

 • - Kaza tespit tutanağı,

 • - Veraset ilamı,

 • - Nüfus kayıt örneği,

 • - Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,

 • - Ölüm raporu,

 • - Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

 • Yaralanma Halinde;

 • - Kaza tespit tutanağı,

 • - Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,

 • - Tedavi masraf faturalarının asılları.

 • Maluliyet Halinde;

 • - Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,

 • - Kaza tespit tutanağı,

 • - Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

 • Not : Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.